Geschiedenis

In 1956 nam brouwerij Van Roy het concept van de Oktoberfesten in München over naar Wieze. Deze hadden voor het eerst plaats in een tent van 100m op 20m en duurde 9 dagen. Ondanks de geringe publiciteit kende deze 1ste Wieze Oktoberfeesten een groot succes met ongeveer 30.000 bezoekers.

Door de overvloedige regenval en de minderwaardige accommodatie in 1956 werd in 1957 hal A opgericht. Dit gebouw had een lengte van 80m en een breedte van 60m zonder één binnenpeiler en met dakbogen over de hele spanwijdte . Het bevatte voor die tijd een moderne infrastructuur met een draaiend en twee vaste podia voor de orkesten, met keukens, tapbatterijen en kleedkamers en vooral met speciale onderaardse leidingen die het feestbier uit de brouwerij rechtstreeks aanvoerden. 

Door het steeds stijgend aantal bezoekers beslisten de organisatoren in 1965 om hal A te vergroten. Er werd een nieuwe hal B bijgebouwd. Deze heeft een lengte van 42m en een breedte van 70m. Het jaar daarop in 1966 werd alles nog een uitgebreid met hal C.

Door het Heizeldrama te Brussel werden in 1985 de  Oktoberfeesten voor één jaar opgeschort. In 1987 hadden deze feesten voor de 30 ste en laatste keer plaats. Een stukje nostalgie ging toen voorgoed de geschiedenis in….. 

De Oktoberhallen zijn nu meer gekend voor zijn rijk aanbod aan evenementen. Zowel handelsbeurzen, concerten, fuiven als privé- en bedrijfsfeesten vinden er onderdak. 

 

Meer in deze categorie: « Awards